Ekologiczne szpule Green-Spool

Green-Spool Semi Transparent

Szpula wykonana z transparentnego kopolimeru PP z udziałem recyklatu. Cechą charakterystyczną szpuli jest jej najniższa na rynku waga. Szpula jest o 30% lżejsza od najczęściej wykorzystywanej w branży druku 3D szpuli PC. PP do recyklingu pozyskiwany jest min. z przetwórstwa pojemników spożywczych. Gęstość PP jest poniżej 1kg/dm 3 a co za tym idzie jest mniejsza niż gęstość wody dlatego proces recyklingu jest relatywnie łatwy.

Recykling

Zamieniliśmy tworzywa oryginalne na tworzywa pochodzące z recyklingu – pozyskanych w procesie przetworzenia odpadów.  PP wykorzystany do produkcji dwóch flagowych serii szpul, PP/WF i PP/CH ma najniższy spośród popularnych tworzyw ślad węglowy już w postaci oryginalnej ( ~1,6 kg ), gdzie najpopularniejsze polimery wykorzystywane do produkcji szpul mają ponad dwukrotnie większe wskaźniki, ABS (~3,1 kg ) PC (~4,1 kg ). Do myślenia powinien dać fakt, że przy produkcji jednej szpuli z oryginalnego poliwęglanu ( o średniej wadze 250g ) do atmosfery emitowany jest ponad 1 kg CO2 – to większa masa gazu cieplarnianego niż nawiniętego na tę szpulę filamentu.

Redukcja masy

Zoptymalizowaliśmy konstrukcję szpuli, dla zredukowania jej masy. Dzięki temu nasze szpule nie tracąc parametrów technicznych są o 20 % lżejsze niż produkty konkurencyjne. Tworzymy nasze produkty w taki sposób, aby surowce wykorzystywane do ich produkcji pochodziły z recyklingu oraz żeby po ich wykorzystaniu mogły trafić do ponownego przetworzenia. W obecnych czasach świadomość ekologiczna konsumentów jest coraz większa i koniecznością jest ochrona wszystkich elementów środowiska zarówno w skali lokalnej jak i globalnej. 

Naturalne wypełnienie

Maksymalne wykorzystaliśmy naturalne, wypełniacze mające na celu zredukowanie objętości tworzywa w produkcie. W przypadku serii PP/WF wykorzystaliśmy włókna drewna, które oprócz efektu redukcji objętości tworzywa w produkcie, dodatkowo ma ujemny wskaźnik emisji dwutlenku węgla ( drzewo w trakcie wzrostu pochłania większą ilość CO2 niż zużywane jest w trakcie przetworzenia na włókna ). Czyni to przy finalnym wskaźniku emisji ~0,3 kg najbardziej ekologiczną szpulą z tworzywa spośród dostępnych na rynku ( ponad 13-sto krotnie niższa emisja niż PC ). Do produkcji serii PP/CH zastosowaliśmy neutralny wypełniacz mineralny w postaci kredy, co stawia ją na drugim miejscu z wynikiem ~0,4 kg ( ponad 10-cio krotnie mniejsza emisja niż PC ).